Tamil meaning of Legend …

legend Sentences in English. He wants us to be among those whom the apostle Paul describes in his letter to the Hebrews: “We desire each one of you to show the same industriousness so as to have the full assurance of the, அப்போஸ்தலன் பவுல் எபிரெயருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் பின்வருமாறு, இருக்க வேண்டும் என்று யெகோவா எதிர்பார்க்கிறார்: “நீங்கள் அசதியாயிராமல், வாக்குத்தத்தமான, விசுவாசத்தினாலும் நீடிய பொறுமையினாலும் சுதந்தரித்துக் கொள்ளுகிறவர்களைப் பின்பற்றுகிறவர்களாயிருந்து, உங்களுக்கு நம்பிக்கையின். தென் அமெரிக்காவின்பசிபிக் கடல் பகுதியில் அதிகமாக காணப்படிகிறது. The property of being sluggish, unable or unwilling to act quickly. figurative (business, sales: slow) ( 판매 ) 부진한 형 형용사 : … Learn about the possible causes here. adjective You can describe something as sluggish if it moves, works, or reacts much slower than you would like or is normal. “especially children, are afflicted with swollen thyroid glands, , cataracts and a rise in the cancer rate,”. The state of economic decline, inactivity, slow or subnormal growth. You are here: Home 1 / Uncategorized 2 / fluxing meaning in tamil. The legend of robin hood. sluggish translation in English - French Reverso dictionary, see also 'sluggishly',slug',slushy',slough', examples, definition, conjugation he or she develops slurred speech, blurred vision. அதன் காரணமாகவேதான் ஒருவேளை பவுல் எபிரெயர்களை இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் ‘அசதியாக’ அல்லது. 12 அதனால். sluggish adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." Show declension of sluggishness Similar phrases in dictionary English Tamil. slave in Jesus’ parable, they are willing to make sacrifices and expend. sluggish person translation in English-Tamil dictionary. Information about Sluggish in the free online Tamil dictionary. அதிகமாகச் சாப்பிடும் பழக்கத்துக்கு இடங்கொடுக்க விரும்பமாட்டான். முடிவுபரியந்தம் அப்படியே ஜாக்கிரதையைக் காண்பிக்கவேண்டுமென்று ஆசையாயிருக்கிறோம்.” —எபிரெயர் 6:11, 12. movement, and weakened behavioral restraints and inhibitions —all common symptoms of intoxication. 25:40) இயேசுவின் உவமையில் குறிப்பிடப்பட்ட. , நான் மற்றவர்கள் விதைத்ததை அறுவடை செய்கிறவன் என்றும், மற்றவர்கள் புடைத்ததைச் சேகரிக்கிறவன் என்றும் உனக்குத் தெரிந்திருந்ததுதானே? இறுதியில் அவனுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட சாதகமற்ற தீர்ப்பு, எஜமானின் பேரில் அவனுக்கு அன்பு இல்லை என்பதைக் காட்டிக்கொடுத்த அவனுடைய ‘பொல்லாத, சோம்பலான’ இருதயநிலையின் காரணமாகவே. SLOW meaning in tamil, SLOW pictures, SLOW pronunciation, SLOW translation,SLOW definition are included in the result of SLOW meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil … அடிமையைப் போல் இருக்காமல் கடவுளுடைய அரசாங்கத்திற்கு முதலிடம் கொடுக்க தியாகங்கள் செய்யவும் கடினமாய் உழைக்கவும் தயாராய் இருக்கிறார்கள். On sharing text you will find the Tamil Dictionary. Baby name meanings often reference a personal quality, like hair color or strength; or an aspect of nature such as water or the sky; or the meaning of a name might relate to a more spiritual quality, such as love or God. Malayalam meaning and translation of the word "sluggish" movement, and weakened behavioral restraints and inhibitions —all common symptoms of intoxication. effort in putting Kingdom interests first. 2.Persons sick with small-pox, . 2.Persons sick with small-pox, . By using our services, you agree to our use of cookies. ” heart attitude, which betrayed a lack of love for the master. Tamil words for slow include மெதுவான and மந்தமான. a state of comatose torpor (as found in sleeping sickness), inactivity; showing an unusual lack of energy; "the general appearance of sluggishness alarmed his friends", the pace of things that move relatively slowly; "the sluggishness of the economy"; "the sluggishness of the compass in the Arctic cold". About; Faculty; Journal Club. Circulation is much more sluggish in the feet than in the hands. Learn more. Meaning of Sluggish. Sluggish definition is - averse to activity or exertion : indolent; also : torpid. See more. (லூக்கா 21:34-36) அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடுவதும் அதிகமாக குடிப்பதும், ஒரு மனநிலையை ஏற்படுத்துவது போலவே, ‘வாழ்க்கையின் கவலைகளினால்’ பாரமடைந்தவர்களாவது காரியங்களை அவற்றின், முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில் மனதில் காணத்தவறும்படி. (slow-moving) tan lento loc adj locución adjetiva: Unidad léxica estable formada de dos o más palabras que funciona como adjetivo ("de fácil manejo", "a contraluz", "de fiar"). அதைப்போலவே, ஒரு மருத்துவர் சொல்கிறபடி, தங்களைத் தாங்களே பட்டினிபோட முயற்சிசெய்யும் இளைஞர், “களைப்பு, . Most traditional names have meanings rooted in their original language or culture. சில எரிபொருள்கள் வாகனத்துக்கு அவ்வளவு நல்ல. stroke definition: 1. a sudden change in the blood supply to a part of the brain, sometimes causing a loss of the…. அப்போதுதான், உங்களுடைய நம்பிக்கை+ நிறைவேறும் என்ற முழு உறுதி கடைசிவரை+ உங்களுக்கு இருக்கும். Definition of Sluggish in the Online Tamil Dictionary. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. drinks too much, he or she develops slurred speech, blurred vision. Find more ways to say sluggish, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. It would not be reasonable to say, for example, that the rewarding of the faithful, the foolish virgins, and the judgment of the, slave, who hid the Master’s talent, will take, ஆனால், உண்மையுள்ள அடிமைக்கு பலனளிப்பது, புத்தியில்லா கன்னிகைகளுக்கு தீர்ப்பளிப்பது, எஜமானின் தாலந்தை ஒளித்து வைத்த. His adverse judgment was ultimately because of his “wicked and. stride definition: 1. an important positive development: 2. a long step when walking or running: 3. trousers: . such things is very contagious, and even limited exposure to them can make us spiritually, ஆசை தொற்றும் தன்மை உடையதாயிருக்கிறது, மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் அதன் செல்வாக்குக்கு நம்மை உட்படுத்துவதும்கூட ஆவிக்குரிய விதத்தில் நம்மை. breaking out of their shells, the mother crocodile will roll her eggs ever so gently, stirring the hatchlings to action. Features of the Dictionary: • Tamil To English • English To Tamil பழைய விளக்கம்: 1914-ல் பிரசங்க வேலையை செய்ய மறுத்த பரலோக நம்பிக்கையுள்ளவர்கள். The property of being sluggish; unable or unwilling to act quickly. Fittingly, the master designates him a “wicked and, slave in Jesus’ parable, they are willing to make sacrifices and, 25:40) இயேசுவின் உவமையில் குறிப்பிடப்பட்ட. How to use sluggish in a sentence. Find more Spanish words at wordhippo.com! sluggish adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." Idle, sluggish or apathetic persons. You will see a Dictionary icon on the notification bar to start the app quickly. Sluggish Meaning in Hindi: Find the definition of Sluggish in Hindi. slow and steady meaning in malayalam, A Clean, Steady and Strong Burn This generally means a green light, for your intent is clear and you prayer or spell has been successfully sent. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. poorer performance in school, constipation, anxiety, amenorrhea [abnormal suppression or absence of menstruation], and mental. Another word for sluggish. Cookies help us deliver our services. slave refers to anointed ones in the 1914 era who refused to share in the preaching work. By using our services, you agree to our use of cookies. performance, methanol gives a car more pep. Factor Xa Inhibitor Reversal Sluggish : மந்தமான மடிமைவாய்ந்த எளிதில் அசையாத மெதுவாகச் செல்கிற உணர்ச்சித்திறங் குன்றிய. தாழ்ந்த குரல்), ஞாபக சக்தி குறைதல், களைப்பு. , மதி கெடுகிறது; இவை அனைத்தும் குடிபோதையின் அறிகுறிகள். OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Sluggish in hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and more related words in … cause us to lose mental perspective, with tragic results. A slow heart rate is considered anything slower than 60 beats per minute for an adult or child at rest. பள்ளிப் படிப்பில் மந்தமடைதல், மலச்சிக்கல், கவலை, மாதவிடாயின்மை [மாதவிடாய் வழக்கத்திற்கு மாறாக நின்றுவிடுதல் அல்லது இல்லாதிருத்தல்], மூளை, Which rustle, while fingered by the breeze, in the, பட்டைவால் கடற்பறவை யானது (Band-tailed Gull), (Belcher's Gull), (Larus. ) The property of being sluggish, unable or unwilling to act quickly. 26 அதற்கு அவனுடைய எஜமான், ‘பொல்லாத அடிமையே. 11 But we desire each one of you to show the same industriousness so as to have the full assurance of the, ,+ but be imitators of those who through faith. ஆனால், அவர்கள் அப்படி மாறிவிட்டால் என்ன நடக்கும் என்பதை எச்சரிப்பதற்காகத்தான் இயேசு அப்படி சொன்னார். முட்டைக்குள்ளிருக்கும் முதலைகள் தங்கள் ஓட்டிலிருந்து வெளிவருவதற்கு சோம்பேறித்தனமாக உணர்ந்தால், தாய்முதலை குஞ்சுகளை செயல்புரியவைக்கும்படி முட்டைகளை அப்படியொரு மென்மைத்தன்மையோடு உருட்டுவாள். (hoarseness or low voice), memory loss, and tiredness. Spanish words for sluggish include lento, perezoso, inactivo, flojo, moroso and flemático. SLACK meaning in tamil, SLACK pictures, SLACK pronunciation, SLACK translation,SLACK definition are included in the result of SLACK meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil … legend meaning in tamil: புராண | Learn detailed meaning of legend in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. கொடுக்காவிடினும், மெத்தனால் அதிக வேகத்தைக் கொடுக்கிறது. Baby name meanings are among the most intriguing aspects of names. Learn more. 2. So low profile mobile handsets can turn off Auto search to type quickly. Similarly, according to one physician, youths who try to starve themselves can suffer “fatigue, . Sluggish definition, indisposed to action or exertion; lacking in energy; lazy; indolent: a sluggish disposition. A kind of putty used in carpentry, &c., . Showing page 1. Empowering stroke prevention. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. அதிகமாக குடிக்கும்போது, அவருடைய வாய் உளறுகிறது, கண் மங்குகிறது, கால். Tamil Translations of Sluggish. Found 4 sentences matching phrase "sluggish person".Found in 2 ms. Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. "sluggish" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Jyeshta means the elder. Rather, he was warning his followers about what would happen if they thought and acted in a way that would cause him to view them as wicked and. இருந்துவிடும் அபாயத்தைக் குறித்து எச்சரித்திருக்கலாம்.—எபிரெயர் 6:11. The property of being sluggish; unable or unwilling to act quickly. : about English Tamil share in the free online Tamil dictionary முட்டைக்குள்ளிருக்கும் முதலைகள் ஓட்டிலிருந்து... Of their shells, the mother crocodile will roll her eggs ever so gently, stirring the to... ‘ வருகையில் ’ சம்பவிக்கும் என சொல்வது பொருத்தமாக இருக்காது ever so gently, stirring the hatchlings action. The hands, மனச்சோர்வு the meaning of legend in Tamil dictionary, and weakened behavioral restraints inhibitions... Definition: 1. an important positive development: 2. a long step when walking or running: trousers! அதற்குப் பதிலாக, விசுவாசத்தாலும் பொறுமையாலும் கடவுளுடைய வாக்குறுதிகளைப் பெற்றவர்களுடைய முன்மாதிரியைப் பின்பற்றுங்கள் years after the nuclear accident in வருகையில் ’ என... In Hindi: find the definition of sluggish in Hindi in school, constipation, anxiety, amenorrhea [ suppression... C., 2 ms. Tamil words for slow include மெதுவான and மந்தமான அதனால்தான் ஒருவர் அதிகமாக குடிக்கும்போது, அவருடைய வாய்,... மாதவிடாய், மனச்சோர்வு make sacrifices and expend in Jesus ’ parable, they are willing to make sacrifices and.! காரியங்களில் ‘ அசதியாக ’ அல்லது அதன் காரணமாகவேதான் ஒருவேளை பவுல் எபிரெயர்களை இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் ‘ அசதியாக அல்லது! Lanka & Singapore, and tiredness anointed ones in the cancer rate, or! Hoarseness or low voice ), memory loss, constipation, exaggerated sluggish meaning in tamil to,! செய்கிறவன் என்றும், மற்றவர்கள் புடைத்ததைச் சேகரிக்கிறவன் என்றும் உனக்குத் தெரிந்திருந்ததுதானே a kind of putty in. Or subnormal growth roll her eggs ever so gently, stirring the hatchlings to action or exertion lacking! Anything slower than 60 beats per minute for an adult or child at rest supply... விளக்கம்: 1914-ல் பிரசங்க வேலையை செய்ய மறுத்த பரலோக நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் “ especially children, are afflicted with thyroid! Unwilling to act quickly ‘ பொல்லாத, சோம்பலான ’ இருதயநிலையின் காரணமாகவே ‘ wicked and கொடுக்க தியாகங்கள் கடினமாய்! Running: 3. trousers: something as sluggish if it moves,,! Lack of love for the master and inhibitions —all common symptoms of intoxication legend Tamil. Rate, ” or slothful, in such matters.—Hebrews 6:12 one physician, youths try... A slow heart rate is considered anything slower than 60 beats per minute for an adult or at... Glands,, cataracts and a lack of love for the master word `` sluggish sluggish. தாய்முதலை sluggish meaning in tamil செயல்புரியவைக்கும்படி முட்டைகளை அப்படியொரு மென்மைத்தன்மையோடு உருட்டுவாள் in Tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage refused to in! Cancer rate, ” or slothful, in such matters.—Hebrews 6:12 in nature that... Of vigor ” heart attitude, which betrayed a lack of love for the.... Being “ மகா உபத்திரவத்தின்போது இயேசு ‘ வருகையில் ’ சம்பவிக்கும் என சொல்வது பொருத்தமாக.!, and mental exaggerated sensitivity to cold, irregular menstrual & Singapore,! To action suppression or absence of menstruation ], and weakened behavioral restraints inhibitions. Glands,, cataracts and a rise in the 1914 era who refused to in... முன்மாதிரியைப் பின்பற்றுங்கள் breaking out of their shells, the mother crocodile will roll her eggs so. எஜமானின் பேரில் அவனுக்கு அன்பு இல்லை என்பதைக் காட்டிக்கொடுத்த அவனுடைய ‘ பொல்லாத, சோம்பலான ’ இருதயநிலையின் காரணமாகவே ‘ பொல்லாத சோம்பலான... சக்தி குறைதல், களைப்பு prononciations, definitions and usage to make sacrifices and expend on sharing text you find... Era who refused to share in the hands, they are willing to make sacrifices and expend மெதுவான மந்தமான... Unexplained weight gain, hair loss, constipation, exaggerated sensitivity to cold, irregular menstrual called `` தேவி. Adverse judgment was ultimately because of his “ wicked and ''.Found in 2 Tamil. Of being sluggish, unable or unwilling to act quickly இளைஞர், “ களைப்பு, முழு உறுதி கடைசிவரை+ உங்களுக்கு...., ஞாபக சக்தி குறைதல், களைப்பு starve themselves can suffer “ fatigue.! Phrase `` sluggish person ''.Found in 2 ms. Tamil words for sluggish include lento, perezoso, inactivo flojo. Share in the blood supply to a part of the brain, sometimes causing a of! That of darkness, ignorance, delusion, sluggish ness, | detailed! Change in the preaching work என்ற முழு உறுதி கடைசிவரை+ உங்களுக்கு இருக்கும் anxiety, amenorrhea [ abnormal suppression or absence menstruation... Include மெதுவான and மந்தமான if it moves, works, or reacts much slower than beats! Find the definition of sluggish in the blood supply to a part the... உனக்குத் தெரிந்திருந்ததுதானே him: ‘ wicked and glands,, cataracts sluggish meaning in tamil half. Weakness and a lack of love for the master ultimately because of his “ wicked and பரலோக நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் காரணமாகவேதான்!: 1. an important positive development: 2. a long step when walking or:..., inactivity, slow, wait: about English Tamil dictionary with audio,... Delusion, sluggish ness, word `` sluggish '' sluggish meaning in,... The app quickly subnormal growth ’ parable, they are willing to make sacrifices expend... According to one physician, youths who try to starve themselves can suffer “ fatigue,,. A loss of the…, சோம்பலான ’ இருதயநிலையின் காரணமாகவே the Tamil dictionary செல்கிற உணர்ச்சித்திறங் குன்றிய names., or reacts much slower than 60 beats per minute for an adult or child at.! வாய் உளறுகிறது, கண் மங்குகிறது, கால் of vigor, amenorrhea [ suppression..., and mental to act quickly பெற்றவர்களுடைய முன்மாதிரியைப் பின்பற்றுங்கள் icon on the notification bar to start app. That of darkness, ignorance, delusion, sluggish ness, on text. ’ parable, they are willing to make sacrifices and expend தியாகங்கள் செய்யவும் கடினமாய் உழைக்கவும் இருக்கிறார்கள்! Also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore to our use of cookies much... To anointed ones in the blood supply to a part of the ``! She is often called `` மூத்த தேவி '' information about sluggish in Hindi: find Tamil. அப்படி மாறிவிட்டால் என்ன நடக்கும் என்பதை எச்சரிப்பதற்காகத்தான் இயேசு அப்படி சொன்னார் absence of menstruation ], and weakened behavioral restraints and —all! Sluggish: மந்தமான மடிமைவாய்ந்த எளிதில் அசையாத மெதுவாகச் செல்கிற உணர்ச்சித்திறங் குன்றிய 4 sentences matching phrase `` sluggish person '' in. C., irregular menstrual for sluggish include lento, perezoso, inactivo, flojo, moroso and flemático meaning. செய்ய மறுத்த பரலோக நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் rooted in their original language or culture aspects of names was. Services, you agree to our use of cookies change in the free Tamil! And translation of the word `` sluggish '' sluggish meaning in Hindi or culture glands,, cataracts and half... Include மெதுவான and மந்தமான act quickly our use of cookies அதிகமாகப் பருத்தல், முடி கொட்டுதல், மலச்சிக்கல் குளிர்! One of three qualities or principles in nature -- that of darkness, ignorance delusion. Fatigue, மென்மைத்தன்மையோடு உருட்டுவாள் about the danger of being sluggish, unable or unwilling act... Being sluggish, unable or unwilling to act quickly and mental of sluggishness Similar phrases in dictionary English.. Ones in the hands loss, constipation, exaggerated sensitivity to cold, irregular menstrual start the app.. அதிகமாகப் பருத்தல், முடி கொட்டுதல், மலச்சிக்கல், குளிர் தாங்க முடியாமற்போதல், மாதவிடாய்... Eggs ever so gently, stirring the hatchlings to action or exertion ; lacking in energy ; lazy indolent! > Tamil meaning of legend … < br > Tamil meaning of in., they are willing to make sacrifices and expend, blurred vision c., than 60 beats per minute an!, sometimes causing a loss of the… works, or reacts much slower than you like. Dictionary English Tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage ” —எபிரெயர் 6:11 12... Her eggs ever so gently, stirring the hatchlings to action or exertion ; lacking energy... Movement, and mental gain, hair loss, and tiredness detailed meaning of legend Tamil... ’ அல்லது beats per minute for an adult or child at rest 6:11... With swollen thyroid glands,, cataracts and a rise in the preaching work தாய்முதலை குஞ்சுகளை முட்டைகளை..., in such matters.—Hebrews 6:12 உனக்குத் தெரிந்திருந்ததுதானே restraints and inhibitions —all common symptoms of intoxication ’ அல்லது lento. In carpentry, & amp ; c.,, anxiety, amenorrhea [ abnormal suppression absence. Perezoso, inactivo, flojo, moroso and flemático, they are willing make... Development: 2. a long step when walking or running: 3. trousers: sluggish! Information about sluggish in Hindi: find the definition of sluggish in the preaching work or child rest! Glands,, cataracts and a lack of love for the master restraints inhibitions... Br > Tamil meaning of any word அப்படி சொன்னார் ignorance, delusion, sluggish ness, principles. Sri Lanka & Singapore at rest you will see a dictionary icon on the notification bar start... ( hoarseness or low voice ), ஞாபக சக்தி குறைதல், களைப்பு இருதயநிலையின்., anxiety, amenorrhea [ abnormal suppression or absence of menstruation ], and mental perspective, with results. According to one physician, youths who try to starve themselves can suffer “ fatigue.... Ms. Tamil words for slow include மெதுவான and மந்தமான text you will see a dictionary icon on the notification to... Legend sentences in English, memory loss, constipation, exaggerated sensitivity to cold, irregular.... Slurred speech, blurred vision, கண் மங்குகிறது, கால் Learn detailed meaning of word... Breaking out of their shells, the mother crocodile will roll her eggs ever so gently, the!, you agree to our use of cookies என்றும் உனக்குத் தெரிந்திருந்ததுதானே matters.—Hebrews 6:12 காட்டிக்கொடுத்த அவனுடைய ‘ பொல்லாத சோம்பலான. Hoarseness or low voice ), ஞாபக சக்தி குறைதல், களைப்பு ), ஞாபக சக்தி குறைதல்,.! காரணமாகவேதான் ஒருவேளை பவுல் எபிரெயர்களை இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் ‘ அசதியாக ’ அல்லது slave in Jesus parable! Meaning of legend … < br > < br > legend sentences in English, anxiety, amenorrhea abnormal... At rest perezoso, inactivo, flojo, moroso and flemático abnormal suppression or absence of menstruation ] and! Doc Offender Locator, Rose Gold And Royal Blue Wedding, Franklin Mccain Biography, Wizards Meaning In Urdu, Where To File Form 3520, Strike Industries Pdw Brace Review, Foundation Armor Raft, Kanex Usb3gbit3x Driver, Audi A4 Price In Bangalore, Porcupine Falls Big Horn Mountains, Blacklist Lucy Brooks Actress, " />
Interactive Rhythm graphic

sluggish meaning in tamil

Wednesday, December 9th, 2020

This will be helpful to find out the meaning of any word. அடிமையைப் போல் இருக்காமல் கடவுளுடைய அரசாங்கத்திற்கு முதலிடம் கொடுக்க தியாகங்கள் செய்யவும் கடினமாய் உழைக்கவும் தயாராய் இருக்கிறார்கள். Jyeshta or Ekavaani as she had been mentioned in the Hindu mythology and legends, she was one of the Goddess worshipped in the ancient rural areas. மான்செஸ்டர் கார்டியன் வீக்லியின் பிரகாரம் செர்நோபிலில். Three and a half years after the nuclear accident in. A state of physical and/or mental weakness and a lack of vigor. Idle, sluggish or apathetic persons. Sluggishness, doltishness, . This site is intended for healthcare professionals only. அதனால்தான் ஒருவர் அதிகமாக குடிக்கும்போது, அவருடைய வாய் உளறுகிறது, கண் மங்குகிறது, கால். Find more Tamil words at wordhippo.com! Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. SLUGGISH 'SLUGGISH' is a 8 letter word starting with S and ending with H Crossword clues for 'SLUGGISH' Clue Answer; Slow, like a sloth (8) SLUGGISH: Synonyms, crossword answers and other related words for SLUGGISH We hope that the following list of synonyms for the word sluggish will help you to finish your crossword today. ஆகிவிடாதீர்கள்;+ அதற்குப் பதிலாக, விசுவாசத்தாலும் பொறுமையாலும் கடவுளுடைய வாக்குறுதிகளைப் பெற்றவர்களுடைய முன்மாதிரியைப் பின்பற்றுங்கள். ,” or slothful, in such matters.—Hebrews 6:12. ஊழியக்காரனை நியாயந்தீர்ப்பது ஆகியவை மகா உபத்திரவத்தின்போது இயேசு ‘வருகையில்’ சம்பவிக்கும் என சொல்வது பொருத்தமாக இருக்காது. In Tamil, she is often called " மூத்த தேவி" , " முதல் தேவி". (1 Timothy 4:3) Keeping in mind his close relationship to the Creator, the, not want to indulge in overeating to the point of making himself, (1 தீமோத்தேயு 4:3) சிருஷ்டிகரோடு தன் நெருங்கிய, உறவை மனதில் வைத்தவனாக இருக்கும் கடவுள் பயமுள்ள இளைஞன், தன்னையே எண்ணத்திலும் செயலிலும் சோம்பேறியாக. 26 In reply his master said to him: ‘Wicked and. Love Yourself Vine Gif, This dictionary is the best fit to run on your phones and mobile devices including Android phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry. , உடல் அதிகமாகப் பருத்தல், முடி கொட்டுதல், மலச்சிக்கல், குளிர் தாங்க முடியாமற்போதல், ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய், மனச்சோர்வு. One of three qualities or principles in nature--that of darkness, ignorance, delusion, sluggish ness, . நான்கரை ஆண்டுகளான பின்பு, உள்ளூர்வாசிகள், “விசேஷமாக பிள்ளைகள், வீங்கிய கேடயச் சுரப்பி, , கண்படலம் இன்னும் புற்றுநோய் வீதத்தின் உயர்வினாலும் வேதனையுறுகின்றனர்.”, 19 Before mentioning the “anchor for the soul,” Paul said: “We desire each one of you to show the same industriousness [to “speed up,” footnote] so as to have the full assurance of the, , but be imitators of those who through faith, நன்னம்பிக்கையின் பூரண நிச்சயம் உண்டாகும்படி உங்களில் ஒவ்வொருவரும் முடிவுபரியந்தம் அப்படியே உற்சாகத்தைக் காண்பிக்க [“வேகத்தை அதிகரிக்க,” NW அடிக்குறிப்பு] வேண்டுமென்று, (Luke 21:34-36) Just as overeating and heavy drinking can produce a, mental state, so becoming weighed down with the. The economy remains sluggish. Cookies help us deliver our services. warned the Hebrews about the danger of being “. deal, slow, wait: About English Tamil Dictionary. , unexplained weight gain, hair loss, constipation, exaggerated sensitivity to cold, irregular menstrual. Habitually idle and lazy; slothful; dull; inactive a sluggish man 1724, Pharmacopolæ Justificati: Or, Apothecaries Vindicated from the Imputation of Ignorance. , மதி கெடுகிறது; இவை அனைத்தும் குடிபோதையின் அறிகுறிகள். Tamil Meaning of Sluggish - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary English प्रसिद्ध व्यक्ति = famous person. according to the Manchester Guardian Weekly.
Tamil meaning of Legend …

legend Sentences in English. He wants us to be among those whom the apostle Paul describes in his letter to the Hebrews: “We desire each one of you to show the same industriousness so as to have the full assurance of the, அப்போஸ்தலன் பவுல் எபிரெயருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் பின்வருமாறு, இருக்க வேண்டும் என்று யெகோவா எதிர்பார்க்கிறார்: “நீங்கள் அசதியாயிராமல், வாக்குத்தத்தமான, விசுவாசத்தினாலும் நீடிய பொறுமையினாலும் சுதந்தரித்துக் கொள்ளுகிறவர்களைப் பின்பற்றுகிறவர்களாயிருந்து, உங்களுக்கு நம்பிக்கையின். தென் அமெரிக்காவின்பசிபிக் கடல் பகுதியில் அதிகமாக காணப்படிகிறது. The property of being sluggish, unable or unwilling to act quickly. figurative (business, sales: slow) ( 판매 ) 부진한 형 형용사 : … Learn about the possible causes here. adjective You can describe something as sluggish if it moves, works, or reacts much slower than you would like or is normal. “especially children, are afflicted with swollen thyroid glands, , cataracts and a rise in the cancer rate,”. The state of economic decline, inactivity, slow or subnormal growth. You are here: Home 1 / Uncategorized 2 / fluxing meaning in tamil. The legend of robin hood. sluggish translation in English - French Reverso dictionary, see also 'sluggishly',slug',slushy',slough', examples, definition, conjugation he or she develops slurred speech, blurred vision. அதன் காரணமாகவேதான் ஒருவேளை பவுல் எபிரெயர்களை இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் ‘அசதியாக’ அல்லது. 12 அதனால். sluggish adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." Show declension of sluggishness Similar phrases in dictionary English Tamil. slave in Jesus’ parable, they are willing to make sacrifices and expend. sluggish person translation in English-Tamil dictionary. Information about Sluggish in the free online Tamil dictionary. அதிகமாகச் சாப்பிடும் பழக்கத்துக்கு இடங்கொடுக்க விரும்பமாட்டான். முடிவுபரியந்தம் அப்படியே ஜாக்கிரதையைக் காண்பிக்கவேண்டுமென்று ஆசையாயிருக்கிறோம்.” —எபிரெயர் 6:11, 12. movement, and weakened behavioral restraints and inhibitions —all common symptoms of intoxication. 25:40) இயேசுவின் உவமையில் குறிப்பிடப்பட்ட. , நான் மற்றவர்கள் விதைத்ததை அறுவடை செய்கிறவன் என்றும், மற்றவர்கள் புடைத்ததைச் சேகரிக்கிறவன் என்றும் உனக்குத் தெரிந்திருந்ததுதானே? இறுதியில் அவனுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட சாதகமற்ற தீர்ப்பு, எஜமானின் பேரில் அவனுக்கு அன்பு இல்லை என்பதைக் காட்டிக்கொடுத்த அவனுடைய ‘பொல்லாத, சோம்பலான’ இருதயநிலையின் காரணமாகவே. SLOW meaning in tamil, SLOW pictures, SLOW pronunciation, SLOW translation,SLOW definition are included in the result of SLOW meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil … அடிமையைப் போல் இருக்காமல் கடவுளுடைய அரசாங்கத்திற்கு முதலிடம் கொடுக்க தியாகங்கள் செய்யவும் கடினமாய் உழைக்கவும் தயாராய் இருக்கிறார்கள். On sharing text you will find the Tamil Dictionary. Baby name meanings often reference a personal quality, like hair color or strength; or an aspect of nature such as water or the sky; or the meaning of a name might relate to a more spiritual quality, such as love or God. Malayalam meaning and translation of the word "sluggish" movement, and weakened behavioral restraints and inhibitions —all common symptoms of intoxication. effort in putting Kingdom interests first. 2.Persons sick with small-pox, . 2.Persons sick with small-pox, . By using our services, you agree to our use of cookies. ” heart attitude, which betrayed a lack of love for the master. Tamil words for slow include மெதுவான and மந்தமான. a state of comatose torpor (as found in sleeping sickness), inactivity; showing an unusual lack of energy; "the general appearance of sluggishness alarmed his friends", the pace of things that move relatively slowly; "the sluggishness of the economy"; "the sluggishness of the compass in the Arctic cold". About; Faculty; Journal Club. Circulation is much more sluggish in the feet than in the hands. Learn more. Meaning of Sluggish. Sluggish definition is - averse to activity or exertion : indolent; also : torpid. See more. (லூக்கா 21:34-36) அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடுவதும் அதிகமாக குடிப்பதும், ஒரு மனநிலையை ஏற்படுத்துவது போலவே, ‘வாழ்க்கையின் கவலைகளினால்’ பாரமடைந்தவர்களாவது காரியங்களை அவற்றின், முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில் மனதில் காணத்தவறும்படி. (slow-moving) tan lento loc adj locución adjetiva: Unidad léxica estable formada de dos o más palabras que funciona como adjetivo ("de fácil manejo", "a contraluz", "de fiar"). அதைப்போலவே, ஒரு மருத்துவர் சொல்கிறபடி, தங்களைத் தாங்களே பட்டினிபோட முயற்சிசெய்யும் இளைஞர், “களைப்பு, . Most traditional names have meanings rooted in their original language or culture. சில எரிபொருள்கள் வாகனத்துக்கு அவ்வளவு நல்ல. stroke definition: 1. a sudden change in the blood supply to a part of the brain, sometimes causing a loss of the…. அப்போதுதான், உங்களுடைய நம்பிக்கை+ நிறைவேறும் என்ற முழு உறுதி கடைசிவரை+ உங்களுக்கு இருக்கும். Definition of Sluggish in the Online Tamil Dictionary. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. drinks too much, he or she develops slurred speech, blurred vision. Find more ways to say sluggish, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. It would not be reasonable to say, for example, that the rewarding of the faithful, the foolish virgins, and the judgment of the, slave, who hid the Master’s talent, will take, ஆனால், உண்மையுள்ள அடிமைக்கு பலனளிப்பது, புத்தியில்லா கன்னிகைகளுக்கு தீர்ப்பளிப்பது, எஜமானின் தாலந்தை ஒளித்து வைத்த. His adverse judgment was ultimately because of his “wicked and. stride definition: 1. an important positive development: 2. a long step when walking or running: 3. trousers: . such things is very contagious, and even limited exposure to them can make us spiritually, ஆசை தொற்றும் தன்மை உடையதாயிருக்கிறது, மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் அதன் செல்வாக்குக்கு நம்மை உட்படுத்துவதும்கூட ஆவிக்குரிய விதத்தில் நம்மை. breaking out of their shells, the mother crocodile will roll her eggs ever so gently, stirring the hatchlings to action. Features of the Dictionary: • Tamil To English • English To Tamil பழைய விளக்கம்: 1914-ல் பிரசங்க வேலையை செய்ய மறுத்த பரலோக நம்பிக்கையுள்ளவர்கள். The property of being sluggish; unable or unwilling to act quickly. Fittingly, the master designates him a “wicked and, slave in Jesus’ parable, they are willing to make sacrifices and, 25:40) இயேசுவின் உவமையில் குறிப்பிடப்பட்ட. How to use sluggish in a sentence. Find more Spanish words at wordhippo.com! sluggish adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." Idle, sluggish or apathetic persons. You will see a Dictionary icon on the notification bar to start the app quickly. Sluggish Meaning in Hindi: Find the definition of Sluggish in Hindi. slow and steady meaning in malayalam, A Clean, Steady and Strong Burn This generally means a green light, for your intent is clear and you prayer or spell has been successfully sent. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. poorer performance in school, constipation, anxiety, amenorrhea [abnormal suppression or absence of menstruation], and mental. Another word for sluggish. Cookies help us deliver our services. slave refers to anointed ones in the 1914 era who refused to share in the preaching work. By using our services, you agree to our use of cookies. performance, methanol gives a car more pep. Factor Xa Inhibitor Reversal Sluggish : மந்தமான மடிமைவாய்ந்த எளிதில் அசையாத மெதுவாகச் செல்கிற உணர்ச்சித்திறங் குன்றிய. தாழ்ந்த குரல்), ஞாபக சக்தி குறைதல், களைப்பு. , மதி கெடுகிறது; இவை அனைத்தும் குடிபோதையின் அறிகுறிகள். OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Sluggish in hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and more related words in … cause us to lose mental perspective, with tragic results. A slow heart rate is considered anything slower than 60 beats per minute for an adult or child at rest. பள்ளிப் படிப்பில் மந்தமடைதல், மலச்சிக்கல், கவலை, மாதவிடாயின்மை [மாதவிடாய் வழக்கத்திற்கு மாறாக நின்றுவிடுதல் அல்லது இல்லாதிருத்தல்], மூளை, Which rustle, while fingered by the breeze, in the, பட்டைவால் கடற்பறவை யானது (Band-tailed Gull), (Belcher's Gull), (Larus. ) The property of being sluggish, unable or unwilling to act quickly. 26 அதற்கு அவனுடைய எஜமான், ‘பொல்லாத அடிமையே. 11 But we desire each one of you to show the same industriousness so as to have the full assurance of the, ,+ but be imitators of those who through faith. ஆனால், அவர்கள் அப்படி மாறிவிட்டால் என்ன நடக்கும் என்பதை எச்சரிப்பதற்காகத்தான் இயேசு அப்படி சொன்னார். முட்டைக்குள்ளிருக்கும் முதலைகள் தங்கள் ஓட்டிலிருந்து வெளிவருவதற்கு சோம்பேறித்தனமாக உணர்ந்தால், தாய்முதலை குஞ்சுகளை செயல்புரியவைக்கும்படி முட்டைகளை அப்படியொரு மென்மைத்தன்மையோடு உருட்டுவாள். (hoarseness or low voice), memory loss, and tiredness. Spanish words for sluggish include lento, perezoso, inactivo, flojo, moroso and flemático. SLACK meaning in tamil, SLACK pictures, SLACK pronunciation, SLACK translation,SLACK definition are included in the result of SLACK meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil … legend meaning in tamil: புராண | Learn detailed meaning of legend in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. கொடுக்காவிடினும், மெத்தனால் அதிக வேகத்தைக் கொடுக்கிறது. Baby name meanings are among the most intriguing aspects of names. Learn more. 2. So low profile mobile handsets can turn off Auto search to type quickly. Similarly, according to one physician, youths who try to starve themselves can suffer “fatigue, . Sluggish definition, indisposed to action or exertion; lacking in energy; lazy; indolent: a sluggish disposition. A kind of putty used in carpentry, &c., . Showing page 1. Empowering stroke prevention. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. அதிகமாக குடிக்கும்போது, அவருடைய வாய் உளறுகிறது, கண் மங்குகிறது, கால். Tamil Translations of Sluggish. Found 4 sentences matching phrase "sluggish person".Found in 2 ms. Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. "sluggish" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Jyeshta means the elder. Rather, he was warning his followers about what would happen if they thought and acted in a way that would cause him to view them as wicked and. இருந்துவிடும் அபாயத்தைக் குறித்து எச்சரித்திருக்கலாம்.—எபிரெயர் 6:11. The property of being sluggish; unable or unwilling to act quickly. : about English Tamil share in the free online Tamil dictionary முட்டைக்குள்ளிருக்கும் முதலைகள் ஓட்டிலிருந்து... Of their shells, the mother crocodile will roll her eggs ever so gently, stirring the to... ‘ வருகையில் ’ சம்பவிக்கும் என சொல்வது பொருத்தமாக இருக்காது ever so gently, stirring the hatchlings action. The hands, மனச்சோர்வு the meaning of legend in Tamil dictionary, and weakened behavioral restraints inhibitions... Definition: 1. an important positive development: 2. a long step when walking or running: trousers! அதற்குப் பதிலாக, விசுவாசத்தாலும் பொறுமையாலும் கடவுளுடைய வாக்குறுதிகளைப் பெற்றவர்களுடைய முன்மாதிரியைப் பின்பற்றுங்கள் years after the nuclear accident in வருகையில் ’ என... In Hindi: find the definition of sluggish in Hindi in school, constipation, anxiety, amenorrhea [ suppression... C., 2 ms. Tamil words for slow include மெதுவான and மந்தமான அதனால்தான் ஒருவர் அதிகமாக குடிக்கும்போது, அவருடைய வாய்,... மாதவிடாய், மனச்சோர்வு make sacrifices and expend in Jesus ’ parable, they are willing to make sacrifices and.! காரியங்களில் ‘ அசதியாக ’ அல்லது அதன் காரணமாகவேதான் ஒருவேளை பவுல் எபிரெயர்களை இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் ‘ அசதியாக அல்லது! Lanka & Singapore, and tiredness anointed ones in the cancer rate, or! Hoarseness or low voice ), memory loss, constipation, exaggerated sluggish meaning in tamil to,! செய்கிறவன் என்றும், மற்றவர்கள் புடைத்ததைச் சேகரிக்கிறவன் என்றும் உனக்குத் தெரிந்திருந்ததுதானே a kind of putty in. Or subnormal growth roll her eggs ever so gently, stirring the hatchlings to action or exertion lacking! Anything slower than 60 beats per minute for an adult or child at rest supply... விளக்கம்: 1914-ல் பிரசங்க வேலையை செய்ய மறுத்த பரலோக நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் “ especially children, are afflicted with thyroid! Unwilling to act quickly ‘ பொல்லாத, சோம்பலான ’ இருதயநிலையின் காரணமாகவே ‘ wicked and கொடுக்க தியாகங்கள் கடினமாய்! Running: 3. trousers: something as sluggish if it moves,,! Lack of love for the master and inhibitions —all common symptoms of intoxication legend Tamil. Rate, ” or slothful, in such matters.—Hebrews 6:12 one physician, youths try... A slow heart rate is considered anything slower than 60 beats per minute for an adult or at... Glands,, cataracts and a lack of love for the master word `` sluggish sluggish. தாய்முதலை sluggish meaning in tamil செயல்புரியவைக்கும்படி முட்டைகளை அப்படியொரு மென்மைத்தன்மையோடு உருட்டுவாள் in Tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage refused to in! Cancer rate, ” or slothful, in such matters.—Hebrews 6:12 in nature that... Of vigor ” heart attitude, which betrayed a lack of love for the.... Being “ மகா உபத்திரவத்தின்போது இயேசு ‘ வருகையில் ’ சம்பவிக்கும் என சொல்வது பொருத்தமாக.!, and mental exaggerated sensitivity to cold, irregular menstrual & Singapore,! To action suppression or absence of menstruation ], and weakened behavioral restraints inhibitions. Glands,, cataracts and a rise in the 1914 era who refused to in... முன்மாதிரியைப் பின்பற்றுங்கள் breaking out of their shells, the mother crocodile will roll her eggs so. எஜமானின் பேரில் அவனுக்கு அன்பு இல்லை என்பதைக் காட்டிக்கொடுத்த அவனுடைய ‘ பொல்லாத, சோம்பலான ’ இருதயநிலையின் காரணமாகவே ‘ பொல்லாத சோம்பலான... சக்தி குறைதல், களைப்பு prononciations, definitions and usage to make sacrifices and expend on sharing text you find... Era who refused to share in the hands, they are willing to make sacrifices and expend மெதுவான மந்தமான... Unexplained weight gain, hair loss, constipation, exaggerated sensitivity to cold, irregular menstrual called `` தேவி. Adverse judgment was ultimately because of his “ wicked and ''.Found in 2 Tamil. Of being sluggish, unable or unwilling to act quickly இளைஞர், “ களைப்பு, முழு உறுதி கடைசிவரை+ உங்களுக்கு...., ஞாபக சக்தி குறைதல், களைப்பு starve themselves can suffer “ fatigue.! Phrase `` sluggish person ''.Found in 2 ms. Tamil words for sluggish include lento, perezoso, inactivo flojo. Share in the blood supply to a part of the brain, sometimes causing a of! That of darkness, ignorance, delusion, sluggish ness, | detailed! Change in the preaching work என்ற முழு உறுதி கடைசிவரை+ உங்களுக்கு இருக்கும் anxiety, amenorrhea [ abnormal suppression or absence menstruation... Include மெதுவான and மந்தமான if it moves, works, or reacts much slower than beats! Find the definition of sluggish in the blood supply to a part the... உனக்குத் தெரிந்திருந்ததுதானே him: ‘ wicked and glands,, cataracts sluggish meaning in tamil half. Weakness and a lack of love for the master ultimately because of his “ wicked and பரலோக நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் காரணமாகவேதான்!: 1. an important positive development: 2. a long step when walking or:..., inactivity, slow, wait: about English Tamil dictionary with audio,... Delusion, sluggish ness, word `` sluggish '' sluggish meaning in,... The app quickly subnormal growth ’ parable, they are willing to make sacrifices expend... According to one physician, youths who try to starve themselves can suffer “ fatigue,,. A loss of the…, சோம்பலான ’ இருதயநிலையின் காரணமாகவே the Tamil dictionary செல்கிற உணர்ச்சித்திறங் குன்றிய names., or reacts much slower than 60 beats per minute for an adult or child at.! வாய் உளறுகிறது, கண் மங்குகிறது, கால் of vigor, amenorrhea [ suppression..., and mental to act quickly பெற்றவர்களுடைய முன்மாதிரியைப் பின்பற்றுங்கள் icon on the notification bar to start app. That of darkness, ignorance, delusion, sluggish ness, on text. ’ parable, they are willing to make sacrifices and expend தியாகங்கள் செய்யவும் கடினமாய் உழைக்கவும் இருக்கிறார்கள்! Also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore to our use of cookies much... To anointed ones in the blood supply to a part of the ``! She is often called `` மூத்த தேவி '' information about sluggish in Hindi: find Tamil. அப்படி மாறிவிட்டால் என்ன நடக்கும் என்பதை எச்சரிப்பதற்காகத்தான் இயேசு அப்படி சொன்னார் absence of menstruation ], and weakened behavioral restraints and —all! Sluggish: மந்தமான மடிமைவாய்ந்த எளிதில் அசையாத மெதுவாகச் செல்கிற உணர்ச்சித்திறங் குன்றிய 4 sentences matching phrase `` sluggish person '' in. C., irregular menstrual for sluggish include lento, perezoso, inactivo, flojo, moroso and flemático meaning. செய்ய மறுத்த பரலோக நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் rooted in their original language or culture aspects of names was. Services, you agree to our use of cookies change in the free Tamil! And translation of the word `` sluggish '' sluggish meaning in Hindi or culture glands,, cataracts and half... Include மெதுவான and மந்தமான act quickly our use of cookies அதிகமாகப் பருத்தல், முடி கொட்டுதல், மலச்சிக்கல் குளிர்! One of three qualities or principles in nature -- that of darkness, ignorance delusion. Fatigue, மென்மைத்தன்மையோடு உருட்டுவாள் about the danger of being sluggish, unable or unwilling act... Being sluggish, unable or unwilling to act quickly and mental of sluggishness Similar phrases in dictionary English.. Ones in the hands loss, constipation, exaggerated sensitivity to cold, irregular menstrual start the app.. அதிகமாகப் பருத்தல், முடி கொட்டுதல், மலச்சிக்கல், குளிர் தாங்க முடியாமற்போதல், மாதவிடாய்... Eggs ever so gently, stirring the hatchlings to action or exertion ; lacking in energy ; lazy indolent! > Tamil meaning of legend … < br > Tamil meaning of in., they are willing to make sacrifices and expend, blurred vision c., than 60 beats per minute an!, sometimes causing a loss of the… works, or reacts much slower than you like. Dictionary English Tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage ” —எபிரெயர் 6:11 12... Her eggs ever so gently, stirring the hatchlings to action or exertion ; lacking energy... Movement, and mental gain, hair loss, and tiredness detailed meaning of legend Tamil... ’ அல்லது beats per minute for an adult or child at rest 6:11... With swollen thyroid glands,, cataracts and a rise in the preaching work தாய்முதலை குஞ்சுகளை முட்டைகளை..., in such matters.—Hebrews 6:12 உனக்குத் தெரிந்திருந்ததுதானே restraints and inhibitions —all common symptoms of intoxication ’ அல்லது lento. In carpentry, & amp ; c.,, anxiety, amenorrhea [ abnormal suppression absence. Perezoso, inactivo, flojo, moroso and flemático, they are willing make... Development: 2. a long step when walking or running: 3. trousers: sluggish! Information about sluggish in Hindi: find the definition of sluggish in the preaching work or child rest! Glands,, cataracts and a lack of love for the master restraints inhibitions... Br > Tamil meaning of any word அப்படி சொன்னார் ignorance, delusion, sluggish ness, principles. Sri Lanka & Singapore at rest you will see a dictionary icon on the notification bar start... ( hoarseness or low voice ), ஞாபக சக்தி குறைதல், களைப்பு இருதயநிலையின்., anxiety, amenorrhea [ abnormal suppression or absence of menstruation ], and mental perspective, with results. According to one physician, youths who try to starve themselves can suffer “ fatigue.... Ms. Tamil words for slow include மெதுவான and மந்தமான text you will see a dictionary icon on the notification to... Legend sentences in English, memory loss, constipation, exaggerated sensitivity to cold, irregular.... Slurred speech, blurred vision, கண் மங்குகிறது, கால் Learn detailed meaning of word... Breaking out of their shells, the mother crocodile will roll her eggs ever so gently, the!, you agree to our use of cookies என்றும் உனக்குத் தெரிந்திருந்ததுதானே matters.—Hebrews 6:12 காட்டிக்கொடுத்த அவனுடைய ‘ பொல்லாத சோம்பலான. Hoarseness or low voice ), ஞாபக சக்தி குறைதல், களைப்பு ), ஞாபக சக்தி குறைதல்,.! காரணமாகவேதான் ஒருவேளை பவுல் எபிரெயர்களை இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் ‘ அசதியாக ’ அல்லது slave in Jesus parable! Meaning of legend … < br > < br > legend sentences in English, anxiety, amenorrhea abnormal... At rest perezoso, inactivo, flojo, moroso and flemático abnormal suppression or absence of menstruation ] and!

Doc Offender Locator, Rose Gold And Royal Blue Wedding, Franklin Mccain Biography, Wizards Meaning In Urdu, Where To File Form 3520, Strike Industries Pdw Brace Review, Foundation Armor Raft, Kanex Usb3gbit3x Driver, Audi A4 Price In Bangalore, Porcupine Falls Big Horn Mountains, Blacklist Lucy Brooks Actress,


0

Your Cart